TV Passion

Poradnik

Błogosławieństwo Rodziców

Błogosławieństwo, przyszłych małżonków na nową drogę życia, odbywa się najczęściej w domu rodzinnym Panny Młodej, na krótko przed wyruszeniem Młodych do kościoła, w którym nastąpi zawarcie związku małżeńskiego.
Przed przystąpieniem do błogosławieństwa należy odpowiednio wcześniej przygotować wodę święconą, kropidło i krzyż. Niektórzy praktykują także zapalania chrzcielnych świec narzeczonych – obwiązane białą wstążeczką symbolizują połączenie Młodej Pary.

Para prosi swoich Rodziców o błogosławieństwo klękając i pochylając głowy.
Rodzice podchodzą kolejno, mówiąc: Błogosławię Cię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen - robiąc przy tym znak krzyża świetego oraz kropią ich wodą świeconą. Nastepnie przyszła Młoda Para dziekuje swoim rodzicom za błogosławienstwo.
Jest to najprostsza forma błogosławieństwa, która często wzbogacana jest o dłuższy tekst błogosławieństwa rodziców.
Oto inne przykłady:

Pan Młody lub Panna Młoda, tymi lub podobnymi słowami prosi rodziców obojga stron o błogosławieństwo:

Kochani Rodzice! Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Waszego błogosławieństwa nie możemy dostąpić błogosławieństwa Bożego. Dlatego prosimy, abyście zechcieli nam pobłogosławić na nową drogę życia we wspólnocie małżeńskiej.

Przyjęło się, że przed przystąpieniem do rodzicielskiego błogosławieństwa, Młoda Para powinna uklęknąć. Wtedy jedno z rodziców przewodnicząc obrzędowi błogosławieństwa mówi:

Wszechmogący Boże, najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię pobłogosław .....(imię Panny Młodej).... i ...(imię Pana Młodego)..., których złączyłeś w Twojej miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze. Amen.

lub

Boże dobry Nasz Ojcze pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, pozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze.

Młoda Para klęczy, rodzice podchodząc pojedynczo, składają im życzenia, kropią wodą i dają do pocałowania krzyż. Do błogosławieństwa mogą przyłączyć się inne osoby: rodzeństwo, dziadkowie i chrzestni.

lub

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SYNA

Ojciec: Ukochany Synu. Od dziś Ty będziesz Mężem, Ojcem twej przyszłej rodziny. Buduj swe życie małżeńskie, rodzinne na mocnym fundamencie - na wspólnej, wzajemnej miłości i wierności Bogu i Jego przykazaniom. Niech błogosławi Cię Wszechmogący Bóg, który jest Miłością - Ojciec i Syn i Duch święty.

Syn: Amen

Ojciec kropi wodą święconą.

Matka: Ukochany Synu! Gdy Chrystus Pan połączy Cię sakramentalnym węzłem z Twoją Wybraną, będziecie dwoje jednym ciałem. Bądź dla swej żony dobrym mężem, dla Twych dzieci kochającym ojcem. Na tę nową drogę Twego życia błogosławię Cię: Błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego niech Ci towarzyszy w całym Twoim życiu.

Syn: Amen

Matka kropi wodą święconą.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CÓRKI

Ojciec: Ukochana córko! Nadszedł czas, byś Ty, jak Twoja Matka, wzieła na siebie obowiązek założenia rodziny, urodzenia i wychowania nowego pokolenia. Córko! Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty napełni Cię swoją radością i błogosławi Tobie, Twemu mężowi i waszym dzieciom.

Córka: Amen

Ojciec kropi wodą święconą.

Matka: Moja Córko! Wiele lat mieszkałaś z nami, od dziś staniesz przy boku Twego mężą, przejmiesz troskę o Wasz dom, o Wasze dzieci. Bardzo pragnę, byś była szczęśliwą żoną i matką, byś była oparciem dla Twego męża, radością dla Twych dzieci. Polecam Cię Maryi, Matce pięknej Miłości i z serca błogosławię Cię na nową drogę Twego życia - w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Córka: Amen

Następnie kropi córkę wodą święconą.

Oczywiście tekst błogosławieństwa nie musi być wyuczony. Im bardziej płynie z serca tym lepiej. Po udzieleniu błogosławieństwa, Młoda Para wraz z rodziną, wyruszają do kościoła na ceremonię zaślubin.