TV Passion

Szanowni Państwo!

Robert Wysokiński

Miło mi poinformować, że w dniu 26 października 2014 w czasie Inauguracja Roku Kulturalnego 2014/2015 w Gminie Łuków otrzymałem, z rąk Wójta Gminy Łuków Pana Mariusza Osiaka, Przewodniczącego Rady Gminy Łuków Pana Tadeusza Federczyka oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie Pana Henryka Wysockiego, jedną ze statuetek „KULTURALNIAK GMINY ŁUKÓW 2014”. Pamiątkowy dyplom i statuetka jest formą uhonorowania i uznania "za współorganizację wielu inicjatyw i przedsięwzięć kulturalno-społecznych oraz za promocję i nobilitację Gminy Łuków na kulturalnej mapie powiatu łukowskiego, Lubelszczyzny i kraju".
To dla mnie ogromne wyróżnienie! Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają mnie przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Robert Wysokiński